Centrum Přerov

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Místo poskytování: Přerov

Cílová skupina: osamělí senioři a lidé se zdravotním postižením

Popis: Dobrovolníci z Maltézské pomoci v Přerově doprovázejí dříve narozené nebo lidi s hendikepem při procházkách městem, čtou jim knihy, hrají s nimi šachy, nebo si v jejich domovech s klienty jen tak povídají. 

Spolupracujeme se

  • Sociálními službami města Přerova, p.o., které jsou mj. provozovatelem
    • Domova pro seniory a 
    • Domu s pečovatelskou službou v Přerově.
  • Dále spolupracujeme s Oblastní charitou Přerov,
  • s organizací Spolusetkávání Přerov, z.ú., 
  • s organizacemi Alfa handicap: sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z. s.
  • a s Jsme tady, o. p. s.
  • s Magistrátem města Přerova, odborem sociálních věcí a školství.