V centru Praha pečujeme zejména o seniory se sníženou soběstačností. Poskytujeme terénní sociální službu osobní asistence a zajišťujeme dobrovolnický program „Adopce seniorů“.

Rovněž pomáháme lidem ohroženým sociálním vyloučením a ztrátou domova v terénním programu Pomoc lidem v sociální nouzi.

  • Naším cílem je, s ohledem na aktuální situaci klientů, zajistit co nejvyšší úroveň jejich života.
  • Naši zaměstnanci jsou pečlivě vybíráni a školeni tak, aby klientům mohli poskytnout vysoce profesionální a kvalitní službu.
  • Důležitá je pro nás spokojenost každého klienta. Pomáháme s úctou a laskavostí.

Řídíme se heslem: „Tradičně sloužit, profesionálně pomáhat.“