Pobočka Praha

Adopce seniorů

  • Místo poskytování: Hlavní město Praha
  • Cílová skupina: osamělí senioři

Popis realizace poskytování služby

Dobrovolnický program Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením vznikl v roce 2008 s cílem zmírnit osamělost starých lidí. Dobrovolníci různého věku a vzdělání, kteří mají chuť ve svém volném čase pomáhat, docházejí pravidelně jednou týdně na 2 hodiny za „svým“ seniorem domů nebo do domova seniorů. V rámci návštěvy dělají uživateli společnost, vyslechnou ho, popovídají si, doprovodí na procházku, předčítají atp. Naším typickým klientem je osamělý senior se sníženou soběstačností a tím i často s omezenými sociálními kontakty.

Jsme si vědomi toho, že se na seniory v naší společnosti často zapomíná. Rádi bychom to změnili, zmírnili jejich osamění a zlepšili kvalitu jejich života.

  • Finanční spoluúčast uživatele

Služba je poskytována zdarma. Projekt je tak dostupný všem osamělým seniorům, kteří o něj mají zájem. Je doplněním placené služby a přináší to, co si za peníze nelze koupit – zájem o člověka, laskavost a pochopení.

Kontakty

  • Koordinátorka dobrovolnického programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením“ – Mgr. Dita Rudolfová; Tel: 733 142 096; dita.rudolfova@maltezskapomoc.cz