Centrum Otrokovice

Dobrovolnictví v nemocnicích a zdravotnických zařízeních

Dobrovolnický program je realizován ve spolupráci s Krajskou nemocnicí T. Bati. Dobrovolníci navštěvují pacienty dlouhodobě hospitalizované především na odděleních s následnou péči. Zde usilují o jejich aktivizaci formou rozhovoru, četby atd.

Kontakt: lucie.svabova@maltezskapomoc.cz, 731 619 695.