Maltézská pomoc zahájila dne 10. března 2021 realizaci veřejné zakázky „Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace II“, která se uskutečňuje v rámci individuálního projektu Olomouckého kraje „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.“ Cílem projektu Maltézské pomoci je podpora rozvoje a koordinace dobrovolnických aktivit na území Olomouckého kraje, a to konkrétně na území všech bývalých okresů (Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk). Projekt usiluje o zvýšení dostupnosti dobrovolnické služby, větší zapojení veřejnosti do dobrovolnických aktivit, nezištné pomoci a rozvoje dobrovolnických center. Zakázka trvá do poloviny roku 2022 a během této doby nebude Maltézská pomoc pouze rozvíjet konkrétní dobrovolnické aktivity, ale ve spolupráci s Olomouckým krajem uskuteční Konferenci o dobrovolnictví a zrealizuje také dva vzdělávací workshopy pro koordinátory dobrovolníků a organizace, které se na práci s dobrovolníky chtějí připravit.

Rozvoj dobrovolnictví je dlouhodobým projektem Olomouckého kraje a právě Maltézská pomoc jako jedna z největších dobrovolnických organizací v kraji bude usilovat o větší rozvoj solidarity ve společnosti.

Možnost zapojit se do dobrovolnických aktivit máte již nyní. Rádi vás mezi našimi dobrovolníky uvítáme. Podívejte se na na

možnosti dobrovolnického zapojení.

Projekt „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na
zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015995, je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost