Centrum Olomouc

Vedoucí služby, sociální pracovnice

Mgr. Lucie Švábová

Tel: 731 619 695

E-mail: seniori-ol@maltezskapomoc.cz

 

Sociální pracovnice (dobrovolnictví u seniorů, Dopisování s vězni, Pomoc napříč generacemi)

Michaela Krejčí Maltézská pomoc

Mgr. Michaela Krejčí

Tel: 732 789 001

E-mail: michaela.krejci@maltezskapomoc.cz