Centrum Olomouc

Vedoucí služby, sociální pracovnice

Mgr. Jana Jeklová

E-mail: jana.jeklova@maltezskapomoc.cz
Tel:  731 626 113

Sociální pracovnice

Bc. Štěpánka Kollertová

E-mail: stepanka.kollertova@maltezskapomoc.cz
Tel: 736 620 808 

Sociální pracovnice a koordinátorka 3G Pomoc napříč generacemi

Mgr. Miroslava Francová

E-mail: miroslava.francova@maltezskapomoc.cz, 3g-ol@maltezskapomoc.cz

Tel: 730 587 271 

Sociální pracovnice

Mgr. Jaroslava Stoklasová

E-mail: jaroslava.stoklasova@maltezskapomoc.cz
Tel: 605 946 306 

Sociální pracovnice

Bc. Radka Cázerová, Dis.

E-mail: radka.cazerova@maltezskapomoc.cz
Tel: 731 128 596

Sociální pracovnice

Bc. Kateřina Adamcová, Dis.

E-mail: katerina.adamcova@maltezskapomoc.cz

Tel: 731 678 815