Organizace prázdninových pobytů pro děti

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v Olomouci nabízí dětem ve věku 6–15 let pocházejících z rodin v tíživé životní situaci možnost účasti dvou preventivně výchovných pobytů pro děti, tzv. letního tábora a zimního tábora v době jarních prázdnin olomouckého okresu. Účast na těchto táborech není podmíněná využíváním služby, ale sociální situací rodiny.