Pobočka Olomouc

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Dobrovolníci tohoto programu se mohou zapojit následujících činností:

Cílem programu je psychosociální podpora především dětí a mládeže, jejichž životní dráha je ovlivněna sociálním či zdravotním znevýhodněním. Dobrovolník se stává kamarádem dítěte. Náplní společného času bývá: doučování, doprovod na kroužky, volnočasové aktivity apod., dle konkrétních potřeb dítěte.

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny – kontakt