Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě

Maltézská pomoc pořádá pravidelně na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle Mezinárodní setkání vozíčkářů. Běžně se ho účastní kolem sta osob se zdravotním postižením. Každý má svého přiděleného asistenta, který se o něj v průběhu obou dní stará a zajišťuje pro něj vše potřebné.

Maltézská pomoc se snaží umožnit všem lidem, kteří mají zdravotní postižení, aby se mohli dostat na akce, které jsou pořádány v rámci Dnů lidí dobré vůle, aby každý mohl zhlédnout vše, co se zde nabízí. Kromě toho máme pro vozíčkáře i speciální program. 

Maltézská zdravotní pomoc

Maltézská pomoc se na Velehradě nestará jen o vozíčkáře. Po celou dobu konání Dnů lidí dobré vůle zabezpečují zdravotní službu všem návštěvníkům. Vedle baziliky mají postavený zdravotnický stan a spolupracují se záchranným systémem Zlínského kraje.