Zásady služby osobní asistence Olomouc

  • podpora – podporujeme klienty v jejich přání zůstat doma, co nejdéle je to reálné a možné. Podporujeme klienty v udržení či zlepšení samostatnosti – asistenti klientům pomáhají vykonávat ty činnosti, které by vykonávali sami, kdyby mohli
  • dostupnost – služba je poskytována v domácnosti klientů. Poskytujeme služby 24 hodin denně
  • odbornost – služba je poskytována proškolenými zaměstnanci, kteří si dále prohlubují svoje znalosti v rámci dalšího vzdělávání
  • pružnost – snažíme se zajistit službu v nejkratší reálné době od jejího objednání; měníme rozsah na základě žádosti klientů
  • rovný přístup – služby jsou poskytovány klientům bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, politické přesvědčení, národnost, pohlaví či obtížnost asistence
  • respekt ke klientovi – dodržujeme práva klientů, zachováváme lidskou důstojnost, naplňujeme individuální potřeby