Centrum Olomouc

Kdo jsou osobní asistenti

Maltézský osobní asistent musí mít řadu schopností a dovedností, které využívá při své práci. Důležitá je spolehlivost, zodpovědnost, empatie, velmi dobré komunikační schopnosti. Na tyto i další vlastnosti je kladen důraz už při výběrovém řízení na pozici osobního asistenta. Osobním asistentům poskytuje podporu organizace i přímý nadřízený formou konzultací a supervizí. K tomu, aby naši osobní asistenti mohli poskytovat klientům profesionální péči, přispívá i další profesní vzdělávání.