Kdo jsou osobní asistenti

Naši osobní asistenti s vámi pracují s úctou, respektují vaše soukormí, nezasahují do vašeho soukromého života, svobody myšlení a náboženského vyznání, do vašich zvyklostí. Oslovují Vás  tak, jak si přejete, vždy ale vykají, jsou diskrétní při intimních úkonech, jsou ohleduplní a vstřícní, nepřijímají žádné peněžité dary a dodržují mlčenlivost.

Naši osobní asistenti vás podporují v činnostech, které sami nezvládnete, nevykonávají je však za vás, a tím vám pomáhají zachovat vaše schopnosti nebo rozvíjet nové. Jedná se o pomoc s hygienou, stravováním, péčí o domácnost, předcházení pocitů samoty nasloucháním, doprovod na nákup či běžné pochůzky nebo podporu soběstačnosti vhodnými aktivizačními technikami. Z naší zkušenosti víme, že služba osobní asistence je spíše časově delší, nestačí pouze proběhnout domácností a rychle udělat vše potřebné, ale naším záměrem je navázat s našimi klienty vztah, mít čas si popovídat. V klidu a pečlivě udělat objednané činnosti a především zapojit klienta. 

Naši osobní asistenti vás podpoří, když se nemůžete dobře pohybovat nebo se již v prostředí neorientujete. Je ale potřeba, aby jste pro ně zajistili vhodné kompenzační pomůcky (zvedáky, polohovací postel, inkontinenční pomůcky). Dokáží pracovat s vaším invalidním vozíkem i zajistit osobní hygienu na lůžku, dokáží vám být oporou na procházce nebo vás doprovodit na kulturní akci či na  drobný nákup.