Ceník služby osobní asistence v Olomouci

Základní činnosti při poskytování osobní asistence dle zákona 108/2006 a vyhlášky 505/2006 v aktuálním znění.

Platný od 1. 7. 2022

Cena za osobní asistenci je…..……………….…..………………….……135 Kč/hod.