Centrum Olomouc

Ceník služby osobní asistence v Olomouci

Základní činnosti při poskytování osobní asistence dle zákona 108/2006 a vyhlášky 505/2006 v aktuálním znění. Úhrada se vztahuje na pravidelnou i jednorázovou asistenci uživatelům této služby a je vyjádřena hodinovou sazbou.

Platný od 1. 7. 2022

Cena za osobní asistenci je…..……………….…..………………….……135 Kč/hod.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC
 • Pomoc při základní péči o vlasy

Pomoc při zajištění stravy

 • Pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • Běžné nákupy a pochůzky

Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinnou a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických psychických a sociálních schopností a dovedností

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zajímavé a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí