Pobočka Olomouc

Dopisování s vězni

Projekt Dopisování s vězni je pro všechny dobrovolníky, kteří si chtějí pravidelně dopisovat s osobou ve výkonu trestu a tak poskytovat psychosociální pomoc a podporu. Projekt se řadí mezi programy prevence a zmírňování sociálně patologických jevů. Hlavním cílem je snížit negativní vlivy pohybu ve věznici, a to hlavně sociální izolaci. 

Dopisování probíhá ve dvojicích, kdy dobrovolníci vystupují pod přezdívkami, aby byla zachována jejich anonymita. Na obou stranách  jsou v dopisování pravidla, která zabraňují poškození dobrovolníka nebo klienta.

Přijímáme dobrovolníky, kteří mají možnost pravidelně si vyzvedávat dopisy na centru Maltézské pomoci v Olomouci. Frekvence dopisování se pohybuje v průměru jednoho dopisu za měsíc.Máte zájem stát se dobrovolníkem či se chcete se stát klientem a začít si dopisovat s dobrovolníkem?

Kontakt: Michaela Krejčí, michaela.krejci@maltezskapomoc.cz, 732 789 001

Na provoz a rozvoj projektu sháníme finanční prostředky a hledáme sponzory a dárce, kteří by rádi tuto aktivitu podpořili a přispěli na její realizaci. Kontaktovat s touto věcí můžete ThLic. Michala Umlaufa (michal.umlauf@maltezskapomoc.cz).