Centrum Olomouc

Dopisování s vězni

Projekt Dopisování s vězni je pro všechny dobrovolníky, kteří si chtějí pravidelně dopisovat s osobou ve výkonu trestu a tak poskytovat psychosociální pomoc a podporu. Projekt se řadí mezi programy prevence a zmírňování sociálně patologických jevů. Hlavním cílem je snížit negativní vlivy pohybu ve věznici, a to hlavně sociální izolaci.

Informace pro dobrovolníky

Dopisování probíhá ve dvojicích, kdy dobrovolníci vystupují pod přezdívkami, aby byla zachována jejich anonymita. Na obou stranách  jsou v dopisování pravidla, která zabraňují poškození dobrovolníka nebo klienta.

Přijímáme dobrovolníky, kteří mají možnost pravidelně si vyzvedávat dopisy na centru Maltézské pomoci v Olomouci. Frekvence dopisování se pohybuje v průměru jednoho dopisu za měsíc.

Dobrovolnické programy u Maltézské pomoci

Nejste z Olomouce s nemůžete se tedy zapojit do Dopisování s vězni? Maltézská pomoc nabízí spoustu dalších dobrovolnických programů nejen v Olomouci. Podívejte se na naši nabídku dobrovolnictví.

Informace pro osoby ve výkonu trestu

Hledáme také klienty z věznic, kteří mají zájem dopisovat si s dobrovolníkem. Dobrovolník pomáhá vězni překonat tíživou situaci způsobenou pobytem ve vězení. Korespondence probíhá na úrovni vzájemného respektu, úcty a přijetí. Základním cílem dopisování zůstává vzájemná korespondence po dobu věznění klienta. Po jeho výstupu z vězení tato korespondence nepokračuje.

Pokud jste ve výkonu trestu a máte zájem stát se klientem v programu Dopisování z vězni, obraťte se na nás.

Máte zájem stát se dobrovolníkem či se chcete se stát klientem a začít si dopisovat s dobrovolníkem?

Napište na: dopisovani-ol@maltezskapomoc.cz

Zavolejte na: 732 789 001

Wurmova 7, Olomouc