Centrum Olomouc

  • Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích
  • Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních
  • Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených
  • Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Vedoucí koordinátorka

Mgr. Lucie Švábová

Tel: 731 619 695

E-mail: seniori-ol@maltezskapomoc.cz 

 

Koordinátorka

Mgr. Michaela Krejčí

Tel: 732 789 001

E-mail: michaela.krejci@maltezskapomoc.cz