Centrum Olomouc

Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních

Dobrovolníci v Hospici na Svatém Kopečku

Dobrovolníci jsou nepostradatelnou součástí každého hospice. Nenahrazují ošetřující personál, ale naopak jeho činnosti doplňují a činí tak péči o klienta úplnou po všech stránkách. Nabízí svůj volný čas a schopnosti, odměnou je jim radost z výjimečných setkání a pocit užitečnosti. 

I když se budou všichni zaměstnanci hospice maximálně snažit, nemůžou být všude a rozhodně se nemůžou plně věnovat každému nemocnému tak, jak si zaslouží. Právě zde je prostor pro dobrovolníky. Dobrovolník nemusí být odborně vzdělaný, úplně stačí, když bude nemocnému přítelem, bude jej respektovat a nabídne mu pocit sounáležitosti. Zároveň však musí zachovat mlčenlivost o všem, s čím se mu klient svěří.

Základním předpokladem pro působení jako dobrovolník je především orientace na druhé, schopnost empatie, tolerance, respektování klientova přání a také umění komunikovat i naslouchat. Specifikem dobrovolné činnosti v hospici je také setkání se se smrtí, ať už přímo či nepřímo. Je třeba být vyrovnán s konečností života, mít u sebe vyřešenou tuto dnes často tabuizovanou otázku a počítat s tím, že každé setkání s nemocným může být poslední.

Činnosti, které dobrovolníci nabízí:

  • Rozhovory (trpělivé naslouchání, rozptýlení, pochopení, tiché společenství…)
  • Hraní společenských her
  • Četba knih, novin nebo časopisů
  • Modlitba s nemocnými nebo u nemocných, projeví-li zájem
  • Zpěv, hra na hudební nástroj
  • Vyjížďky s nemocnými na vozíku po okolí hospice, společenských prostorách nebo na terasu
  • Drobné nákupy atd.

Kontakt: lucie.svabova@maltezskapomoc.cz, 731 619 695

 

Dobrovolnické aktivity finančně podporuje statutární město Olomouc.