Naše projekty

Program vznikl ve spolupráci s o. s. Pamatováček v Olomouci. Dobrovolníci se zapojují do respitní péče v rodinách, které pečují o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Mají dočasně zastoupit pečovatele a umožnit mu kontakt se společností, odpočinek nebo zajištění potřebných náležitostí, aniž by se musel strachovat o nemocného. Cílem tohoto programu je ulehčit pečujícím jejich každodenní starost o svého blízkého postiženého jakoukoli formou demence (Alzheimerova nemoc aj.) nebo jinou závažnou nemocí. Dobrovolníci dochází do domácností klientů a alternují roli pečovatele, který si zatím může vyřídit záležitosti na úřadech, u lékaře, zajistit si nákup, zajít do společnosti svých přátel nebo si jednoduše odpočinout. Kromě nemocných Alzheimerovou nemocí nabízíme naši respitní pomoc také všem pečovatelům o dlouhodobě nemocné s různými postiženími.