Místo poskytování služby: Praha

Cílová skupina:

  • osoby bez přístřeší
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • pachatelé trestné činnosti

Naší cílovou skupinou jsou lidé bez domova, žijící v provizorních přístřešcích (stanech, chatrčích, krabicových domech), kteří nedocházejí za žádnou ambulantní službou, nekomunikují s úřady, nemají vyřízeny základní dávky, ačkoli na ně mají nárok, a které by jim mohly pomoci jejich situaci řešit, kdyby je pobírali.

Popis realizace poskytování služby:

Služba plně vykazuje charakter terénní služby. To znamená, že veškerá komunikace a sociální práce s klienty, od prvního kontaktu – mapování situace klienta, přes opakované kontakty – hledání řešení, navrhování variant řešení a práci na změně a motivaci, až po komunikaci s úřady a vyřizování osobních záležitostí probíhá v lokalitě, kde daný člověk přežívá. Dále doprovod při vyřizování osobních záležitostí na úřady a k lékaři. Zprostředkování kontaktu na ubytovací zařízení (azylové domy, noclehárny, dluhové poradenství, pastorační práce).

Naším hlavním cílem je prostřednictvím intenzivní, individuální terénní sociální práce postupně umožnit zlepšování sociální situace uživatelů. Dalším cílem je monitorování výskytu osob bez domova a jejich zdravotního a psychického stavu, aby bylo možné preventivně zasáhnout v případě podezření na výskyt infekčního onemocnění či závažných psychických poruch a zabránit tak ohrožení okolní, většinové společnosti.

Pomozte, prosíme, finančně na provoz služby, která pomáhá lidem bez přístřeší. Aktuálně pomáháme i v době pandemie nového koronaviru a naši sociální pracovníci jsou stále přítomni s klienty v terénu.