Místo poskytování služby: Mělník

Definice služby

Služba je poskytována osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu zdravotního postižení. Služba nabízí transport osob s postižením do speciálních zařízení, škol a stacionářů prostřednictvím druhé osoby a tak pomáhá zajistit jejich vzdělávání a další osobní rozvoj.

Cílem poskytované sociální služby je umožnit uživatelům s postižením žít v rodině a zároveň navštěvovat školské zařízení a mít kontakt se sociálním prostředím. Dále pak odlehčit pečujícím o zdravotně postižené osoby a osoby se sníženou soběstačností formou transportu do speciálních škol, stacionářů, na jednorázové kulturní, rehabilitační aktivity.

Maltézská pomoc MělníkCílová skupina

Uživateli jsou děti s různými typy postižení (tělesné, smyslové, duševní a kombinované).

Popis služby

Služba má terénní charakter s poskytnutím průvodcovské služby transportu osob, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, zejména ve smyslu osobního rozvoje a vzdělávání uživatele této služby.

Nabídka dopravy vznikla na základě poptávky rodičů dětí s postižením z obcí Mělnicka, kteří se díky nedostatečné hustotě příměstské dopravy nemohou včas dostat do školského zařízení a stacionáře.

Denně dopravujeme děti v následujících trasách

1. trasa: Mělník-Byšice-Čečelice-Všetaty-Kly-Mělník-Kojetice

2. trasa: Mělník-Byškovice-Kojetice-Neratovice-Lobkovice-Libiš-Mělník

3. trasa: Mělník-Tišice, Kozly-Mělník-Lužec-Boží Voda-Chloumek-Mělník

V návaznosti na dopravu do školy nabízí služba rodičům s postiženými dětmi i možnost transportu dětí na hipoterapii, rehabilitaci a společenské programy pro děti daného věku a postižení. Podmínky transportu jsou specifikovány v klientské smlouvě a týkají se přepravního řádu, podmínek převzetí a odevzdání dítěte, doby nahlášení absence klienta apod. Řidič dopravy je povinen vlastnit řidičský průkaz skupiny B a potvrzení o školení odborné způsobilosti řidiče. Doprovod uživatelů zajišťuje vyškolená asistentka.

Služba je poskytována 12 měsíců v roce. Transport osob s postižením do speciálních škol probíhá každý všední den po dobu školního roku. Do stacionářů a jiných zařízení, na jednorázové akce dle potřeb cílové skupiny uživatelů na základě dohody, a to během celého roku.

Transport poskytujeme tam i zpět vlastním vozem, který je speciálně upravený pro převoz osob s postižením. Služba je poskytována v čase, který je součástí obsahu dohody.