Projekt je realizován v Olomouci a v omezené míře i v Brně. Vzhledem k tomu, že dopisování probíhá skrze olomoucké Centrum Maltézské pomoci, přijímáme dobrovolníky pobývající v Olomouci, příp. z blízkého okolí. Dobrovolníci si dopisují ve dvojicích. Kapacita projektu je 30 dobrovolníků.

Program Dopisování s vězni patří mezi programy prevence a zmírňování sociálně patologických jevů. Je určen pro vybrané osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, u kterých je podle jejich osobnostního založení naděje na pozitivní ovlivnění a zvýšení motivace k opětovnému začlenění do života běžné společnosti po návratu z výkonu trestu prostřednictvím pravidelného písemného kontaktu s dobrovolníkem. Klienti tohoto programu jsou v situaci, kdy je vlastní rodina zavrhla a nemají žádné pozitivní vazby se světem mimo věznici. Dobrovolníci procházejí přípravou zahrnující i návštěvu věznice, aby se seznámili s prostředím. Pravidelně se setkávají se sociálními pracovníky věznice a s vězeňskými kaplany, kteří jim poskytují supervizi a poradenství a vybírají osoby vhodné pro dopisování. Dobrovolníkům musí být minimálně 18 let a jejich bezpečnost je zajištěna tím, že veškerá korespondence ze strany osob ve výkonu trestu prochází prostřednictvím centra Maltézskou pomoci v Olomouci. Dobrovolník navíc vede korespondenci pod pseudonymním jménem.