V předposlední květnové pondělí odpoledne se již tradičně sešli v neratovické obřadní síni všichni dobrovolníci působící ve městě v sociální oblasti. Město Neratovice, resp. MěÚ, odbor sociálních věcí a školství, je sezval na tuto malou slavnost proto, aby jim poděkoval za jejich práci, kterou věnují, bez nároku na honorář, lidem ve svém okolí, kteří se cítí osaměle a vítají možnost popovídání si a sdílení času s někým, kdo jim naslouchá a je jim nablízko.

Nás, přítomné zástupce Maltézské pomoci, naplnil hrdostí fakt, že naše organizace vysílá do Neratovic nejvíc dobrovolníků ze všech pozvaných subjektů, působících v oblasti dobrovolnictví! A kde je najdeme?  Ti naši báječní lidé působí především v Domě Kněžny Emmy – domově pro seniory v Neratovicích, kde na ně nedají dopustit. A to nejen jejich klienti, za nimiž pravidelně docházejí, ale i zaměstnanci Domu Kněžny Emmy, zejména pí Bc. Zvelebilová, která se stará spolu s koordinátorkou dobrovolníků MP o vhodné „slaďování“ dvojic podle společných zájmů a o celkovou pohodu.

Všem našim dobrovolníkům patří veliký dík. Ani snad nemusíme dodávat, jak jsme rádi, že je máme!!!

 

Mgr. Marcela Brodilová

koordinátorka dobrovolníků

 

(VeV, MaB)