Centrum Mělník poskytuje služby osobní asistence, doprovázení dětí s postižením do školských zařízení a pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Pan ing. Jiří Mašita a jeho nový elektrický vozík

Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci nás před několika dny kontaktovala s nabídkou tříkolového elektrického vozíku značky SELVO (seniorské elektrické vozíky), výhradní dovozce firma BG Technik cs, a.s., který by rádi darovali jednomu z našich klientů. Nabídku jsme rádi přijali a vybrali vhodného klienta.

Ohlédnutí za loňským rokem 2016

Loňský rok byl pro mělnické centrum Maltézské pomoci, o. p. s. úspěšný a událo se mnoho zajímavých věcí. O jedné, velmi hezké události se nyní rozepíšeme a chtěli bychom tímto ještě jednou moc poděkovat SDH Chloumek za to, že mají srdce na správném místě.