Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Místo poskytování: Mělník a okolí, Neratovice
Cílová skupina: osamělí senioři a osoby se zdravotním postižením

Popis realizace poskytování programu

Cílem nabízeného dobrovolnického programu je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám. Naší  nahou je podněcovat vybrané a připravené dobrovolníky k vytvoření konkrétního vztahu mezi dobrovolníkem a klientem, aby tím bylo vytvořeno přátelství přerůstající bránu pobytového zařízení nebo domácnosti, a tím se umožnilo staršímu člověku, nemocnému nebo osobě se zdravotním postižením začleňování do společnosti – to samozřejmě v mezích jeho individuálních
psychomotorických schopností. Dobrovolníkova aktivita by měla zvláště směřovat ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, k sociálně-terapeutickým činnostem a rovněž k pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dobrovolníci přicházejí za konkrétní osobou a podle možností tráví čas různým způsobem (povídání, četba, vycházky, doprovod do města atd.) Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou osobou dané cílové skupiny, ať už v domácnosti nebo pobytovém zařízení, a snaží se skrze společné aktivity rozvíjet sociálně-vztahový potenciál klienta. Role dobrovolníka má v tomto programu povahu společníka, který podporuje osoby daných cílových skupin ve společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění osoba nemohla vstoupit.

Program v mělnickém centru dlouhodobě realizujeme ve spolupráci s Domovem kněžny Emmy Neratovice a Domovem pro seniory Vidim. Kromě těchto organizací se program obrací také na osamocené seniory a osoby se zdravotním postižením v domácnostech.

Finanční spoluúčast uživatele: Program je poskytován zdarma. Tudíž je dostupný všem, kteří o společnost mají zájem. Doplňujeme tak placené služby a přinášíme to, co si za peníze nelze koupit – zájem o člověka, laskavost a pochopení.