Adresa centra

Náměstí Karla IV. č.p. 184

276 01 Mělník

Kontaktní dny

Po telefonické domluvě

Telefon

733 468 074

Zajímá vás, co se děje?

Kontaktní osoby

Mgr. Andrea Edrová

Vedoucí centra

Tamara Musilová

Sociální pracovnice a koordinátorka osobní asistence

Bc. Lucie Kloučková

Sociální pracovnice a koordinátorka služeb osobní asistence a doprovázení dětí s postižením do školských zařízení

Veronika Štěpánovská, DiS.

Sociální pracovnice a koordinátorka doprovázení dětí s postižením do školských zařízení

Marcela Brodilová

Koordinátorka dobrovolnického programu

Kde nás najdete

Podporují nás

O mělnickém centru

 Mělnické centrum Maltézské pomoci bylo slavnostně otevřeno v září roku 2003. Jeho vznik byl spjat s aktivní pomocí naší organizace s ničivými povodněmi v roce 2002, při které poskytovala obětem materiální podporu a pomoc při odklízení následků.

Činnost byla zpočátku založena na dobrovolnických aktivitách, které realizujeme dosud ve formě dobrovolnického programu: pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením. Spolupracujeme především s Domem Kněžny Emmy v Neratovicích, dobrovolníci však dochází i do domácností.

Postupně také vznikly registrované dvě registrované sociální služby: osobní asistence a doprovázení dětí do škol.

Osobní asistence: terénní služba, která umožňuje klientům se sníženou soběstačností nadále žít ve svém přirozeném prostředí, doma.

Doprovázení dětí s postižením do školských zařízení je služba, prostřednictvím které se snažíme o kvalitnější život dětí se zdravotním postižením. Usilujeme o jejich začleňování do běžného života.

Služby poskytujeme nejen v Mělníku, ale i v Neratovicích či v Kralupech nad Vltavou.

Maltézská pomoc Mělník