O NÁS

Maltézská pomoc (26708451) je nestátní nezisková organizace, zřízená českým Velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů. Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností.

Poskytujeme sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, realizujeme dobrovolnické programy akreditované podle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a další aktivity humanitárního charakteru.

CÍLE
Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme předcházet či zmírňovat sociální izolaci klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné. Významnou součástí našich služeb je osobní asistence. Všechny služby jsou poskytovány na území České republiky.

CÍLOVÉ SKUPINY
Maltézská pomoc pečuje o rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, opuštěné staré lidi a o staré lidi upoutané na lůžko, mládež, nemocné, vozíčkáře, děti z dětských domovů a kojeneckých ústavů, vězně, chudé rodiny, lidi starající se o příbuzné, o lidi postižené živelnými katastrofami, lidi bez domova a další potřebné. Bližší informace naleznete v sekci „Naše projekty„.

NAŠE CENTRA
Maltézská pomoc má 13 center: Praha, Brno, Olomouc, Mělník, Uherské Hradiště, Otrokovice, Žatec, Přerov, Šumperk, Jeseník, Valašské Meziříčí, Prostějov a Černošice. V Maltézské pomoci aktivně působilo v roce 2017 přes 215 zaměstnanců a 499 smluvních dobrovolníků.

V Českých Budějovicích se nachází partnerská organizace s názvem Česká maltézská pomoc.

HISTORICKÉ POSLÁNÍ
Maltézská pomoc byla založena 9. května 2002 Suverénním řádem Maltézských rytířů – Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Jako charitativní a humanitární organizace  Suverénního řádu Maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900 leté tradici pomoci trpícím. Hlavní činností Maltézské pomoci, je pomoc potřebným na území České republiky. Posláním Suverénního řádu Maltézských rytířů je vyjádřeno mottem: „Tuitio fidei et obsequium pauperum“ (Obrana víry a pomoc potřebným). Maltézská pomoc naplňuje poslání pomocí potřebným.

MEZINÁRODNÍ ROZŠÍŘENÍ

Maltézská pomoc je nedílnou součástí je nejstarší charitativní organizace na světě a v rámci moderních humanitárních aktivit Řádu, realizovaných prostřednictvím organizace Malteser International ve více než 110 zemích celého světa – od Severní Ameriky přes Střední Východ po Austrálii.

O koho pečujeme?

Staráme se o osoby, které mají sníženou soběstačnost nebo zdravotní postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; o dotyčné pečujeme v jejich domácnostech v rámci služby Osobní asistence
  • děti ze sociálně slabých rodin, s kterými trávíme volný čas v rámci Sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pro které také chystáme dětské tábory
  • opuštěné staré lidi žijící v domovech důchodců nebo v domácnostech, které pravidelně navštěvujeme a pomáháme jim tak znovu se zapojit do života a aktivně s nimi trávíme jejich stáří (Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Adopce seniorů)
  • vězně, kterým prostřednictvím dopisů pomáháme překonat nelehké chvíle ve výkonu trestu (program Dopisování s vězni)
  • lidi starající se o příbuzné nemocné Alzheimerovou chorobou, kterým se snažíme ulehčit každodenní péči o blízké (služba Pomoc pečujícím)
  • děti s kombinovaným postižením, jejichž rodinám se snažíme odlehčit a vozíme děti denně do speciálních škol, které jim poskytují adekvátní vzdělání (služba Doprava dětí s postižením do škol)
  • lidi postižené přírodními katastrofami, kterým poskytujeme humanitární pomoc

Ocitl jste se Vy, Váš rodinný příslušník, Váš přítel nebo známý v nouzi? Potřebujete pomoci, poradit nebo si třeba jen popovídat? Nejste si jistý, na koho se se svým problémem obrátit? Pokud patříte do některé ze jmenovaných skupin, pročtěte si přehled našich projektů a vyberte si ten, který je Vám šitý na míru. Jestliže máte jiný problém a žádný z našich projektů na Vás „nepasuje“, neváhejte a přesto nám zavolejte do Centrální kanceláře Maltézské pomoci v Praze nebo do centra Maltézské pomoci, pod které spadá Vaše místo bydliště. Budeme se snažit poskytnout Vám i individuální pomoc, pokud to bude v našich silách. Těšíme se na Vás!

 Zajímavé odkazy