Osobní asistence poskytovaná Maltézskou pomocí v Jeseníku nabídla poprvé své služby v roce 2020. Jedná se o registrovanou službu dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Poskytujeme péči v domácím prostředí 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Pomáháme všem lidem bez rozdílu. Zejména seniorům se sníženou schopností pohybu, osobám trpícím Alzheimerovou demencí či Parkinsonovou nemocí, artrózou i po mozkové mrtvici. V poslední době nás často oslovují lidé po chemoterapii a rodiče dětí s postižením. Jsme tu i pro ty, kteří celodenně pečují o své blízké a podporují je v přání žít v domácím prostředí.

V čem jsme jedineční?

Naši asistenti s vámi pracují s úctou, respektují vaše požadavky na místo a čas poskytované péče.
Naši asistenti se o vás postarají doma či v nemocnici, při vyřizování pochůzek na úřadě nebo při návštěvě kulturního zařízení nebo bohoslužby.
Naši asistenti dokážou pracovat s invalidním vozíkem i zajistit osobní hygienu na lůžku, naučí se zacházet s vašimi kompenzačními pomůckami, dokážou vám být oporou na procházce nebo vám zajistí nákup, jaký si přejete. Dokážou udržet váš byt v pořádku a pěkně uklizený.
Naši asistenti vám jsou na blízku, když si chcete popovídat, umí naslouchat vašim bolestem a trápením.

S čím vám pomůžeme?

 • s péčí o sebe, oblékáním, polohováním
 • s osobní hygienou či koupáním
 • s vařením, přípravou a podáním jídla
 • s úklidem domácnosti
 • s nákupy
 • s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou, sportem nebo na bohoslužby
 • s nasloucháním a psychickou podporou při vážných životních událostí
 • s dalšími úkony každodenního života


Pro koho je služba určena?

Všem lidem, kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale jejich zdravotní omezení vyžaduje pomoc druhé osoby.

 • osobám se sníženou soběstačností dětem od 1 roku, dospělým a seniorům
 • osobám s tělesným postižením
 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s chronickým onemocněním

Osobní asistence je poskytována v Jeseníku a okolních obcích. Platit ji můžete z příspěvku na péči, o který je třeba požádat na příslušném sociálním odboru.

Osobní asistence není zdravotní péče a nelze ji platit ze zdravotního pojištění. Lze na ni ale čerpat příspěvek na péči. Podle míry vaší nesoběstačnosti vám může být přiznán příspěvek v rozmezí 800 Kč až 19 200 Kč. Zprostředkujeme poradenství v oblasti příspěvku na péči, o dalších sociálních službách a o vhodných kompenzačních pomůckách.

Osobní asistence vhodně doplňuje péči rodiny nebo domácí ošetřovatelské či hospicové péče nebo pečovatelské služby.

Kdo jsou osobní asistenti?

Naši osobní asistenti jsou spolehliví, zodpovědní, empatičtí. Na tyto i další vlastnosti je kladen důraz už při jejich výběru. Mají mnoho cenných zkušeností z praxe. Pro nás jsou osobní asistenti důležitými lidmi, o které co nejlépe pečujeme, aby potom oni mohli poskytovat profesionální péči vám. Poskytujeme podporu formou konzultací, supervizí a dalšího vzdělávání, které přispívá ke zlepšování kvality služby.

„Denně řešíme Vaše starosti“

„Pomáháme v péči o Vaše blízké.“

„Podporujeme Vaši samostatnost a soběstačnost“

Kontakt

Při zájmu o poskytnutí osobní asistence se obraťte na koordinátorky služby: