Podpora dobrovolnictví v Olomouckém kraji

Maltézská pomoc 10. března 2021 uzavřela s Olomouckým krajem zakázku s názvem „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.“ Obecně prospěšná společnost Maltézská pomoc se bude výrazně podílet na rozšiřování dobrovolnických aktivit v celém Olomouckém kraji v rámci projektu Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace II. Zapojeny jsou pobočky v Olomouci, Přerově, Prostějově, Šumperku a Jeseníku. Zakázka trvá do poloviny roku 2022 a do té doby uskuteční Maltézská pomoc akce pro podporu dobrovolnické činnosti, vzdělávací a osvětové akce. Cílem spolupráce Olomouckého kraje a Maltézské pomoci je podpořit občany v zapojení se do dobrovolnické činnosti a nezištné pomoci druhým lidem.Rozvoj dobrovolnictví je dlouhodobým projektem Olomouckého kraje a právě Maltézská pomoc jako jedna z největších dobrovolnických organizací v kraji bude usilovat o větší rozvoj solidarity ve společnosti.

Možnost zapojit se do dobrovolnických aktivit máte již nyní. Rádi vás mezi našimi dobrovolníky uvítáme. Podrobnosti o možnosti dobrovolnického zapojení jsou dostupné zde.

Projekt „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na
zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015995, je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost