Centrum Černošice

Vedoucí centra: Mgr. Radka Vališková

E-mail: radka.valiskova@maltezskapomoc.cz
Tel: 736 620 807

Koordinátorka dobrovolníků: Ing. Jana Zelinková, Ph.D.

Adresa centra: Zahradní 1397, 25 228 Černošice
E-mailová adresa: jana.zelinkova@maltezskapomoc.cz
Telefon: 606 473 583