Centrum Černošice

Černošické centrum vzniklo 1. ledna 2020. Nabízí dobrovolnictví u seniorů. „Přátelské návštěvy“ je projekt, který dostupný všem, kteří o něj projeví zájem. Je doplněním placené služby a přináší to, co si za peníze nelze koupit – zájem o člověka, laskavost a pochopení.
Vybraný dobrovolník se s klientem schází 1x týdně na domluveném místě, je možné docházet i za klientem domů, popř. sociálního zařízení. Co je náplní této návštěvy? Obvykle jde o popovídání si, vzpomínání, je však možné i hrát hry, jít na procházku či do kavárny. Dle přání klienta je možné i zařadit anglickou konverzaci či osvojení si počítačových znalostí, četbu apod.

 

Kontakt