České Budějovice novinky

  • 23. 03. 2020

    Centrum České Budějovice

    V Českých Budějovicích se nachází partnerská organizace Maltézské pomoci, o. p. s., s názvem Česká maltézská pomoc. Více informací o ní a jejích aktivitách naleznete na www.cmpcb.cz.

    Read all