Centrum Brno

Osobní asistence

  • Místo poskytování: Brno-město a Brno-venkov
  • Cílová skupina: senioři se sníženou soběstačností a zdravotně postižení
  • Popis realizace služby

Služba začíná tím, že nás uživatel či někdo z jeho blízkých kontaktuje. Následuje zorganizování konkrétní podoby a časového harmonogramu služby. Smlouva o službě je podmínkou pro začátek poskytování služby a podepisuje se v místě, kde bude osobní asistence poskytována.

Uživateli jsou přiděleni asistenti a asistentky, kteří k němu dochází a vykonávají činnosti, které klient aktuálně potřebuje.

Pomáháme s ranním vstáváním a večerním uléháním, hygienou a toaletou. Zajišťujeme bezpečný a spokojený den uživatele – aktivizaci, předčítání, procházky, doprovody. Chodíme nakupovat, vaříme a podáváme jídlo. Uklízíme a udržujeme chod domácnosti. Zkrátka děláme všechno, s čím potřebuje daný člověk pomoci. Spolupracujeme s rodinou a můžeme se s ní střídat v péči. Vše je na domluvě.

  • Finanční spoluúčast uživatele

Cena za hodinu osobní asistence je 130 Kč/hodinu.

  • Cíle a specifika osobní asistence Maltézské pomoci

Jsme alternativou ústavní péče; doma je doma.
Nabízíme profesionální služby uživatelům služby osobní asistence.
Profesionální pro nás znamená: spojení úcty, laskavosti a řádně vykonané služby.
Individuálně a s respektem přístupujeme ke každému uživateli a jeho potřebám.
Uživatel služby je rovnoprávným partnerem, podílí se na nastavení osobní asistence.
Spolupracujeme s rodinou uživatele při zajištění péče.
Spokojenost uživatele se službou je pro nás stěžejní.
Snižujeme sociální izolaci seniorů se sníženou soběstačností.
Chceme uživatele podpořit ve spokojeném životě.

Sociální služba osobní asistence je poskytována v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Regionální karta služeb pro osobní asistenci ke stažení ZDE.

Vize pro Osobní asistenci v Jihomoravském kraji ke stažení ZDE.

Vize Jihomoravského kraje pro cílovou skupinu služeb pro osoby se zdravotním postižením k nahlédnutí ZDE.