Osobní asistence

Jsme alternativou ústavní péče; doma je doma. Uživatelům, kteří využívají služeb osobní asistence, nabízíme profesionální služby. Profesionální pro nás znamená: spojení úcty, laskavosti a řádně vykonané služby.

Individuálně a s respektem přistupujeme ke každému uživateli a jeho potřebám. Uživatel služby je rovnoprávným partnerem, podílí se na nastavení osobní asistence. Spolupracujeme s rodinou uživatele při zajištění péče.

Spokojenost uživatele se službou je pro nás stěžejní. Snažíme se snižovat sociální izolaci seniorů se sníženou soběstačností a chceme uživatele důstojně podpořit v jeho stávajícím životě.

Místo poskytování: Brno, Brno-venkov

Časová dostupnost: 24 hodin, 7 dní v týdnu

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením

S čím vám pomůžeme?

 • s péčí o sebe, oblékáním, polohováním
 • s osobní hygienou či koupáním
 • s vařením, přípravou a podáním jídla
 • s úklidem domácnosti
 • s nákupy
 • s doprovody k lékaři, na úřady, procházku, za kulturou, sportem nebo na bohoslužby
 • s nasloucháním a psychickou podporou při vážných životních událostech
 • s dalšími úkony každodenního života

Poslání služby:

Osobní asistence je prostředkem k umožnění života seniorů, osob se sníženou soběstačností, zůstat v jejich přirozeném prostředí – DOMA – a to nejdéle, jak to jejich individuální situace umožňuje. V rámci péče o klienty se řídíme motem: “POMÁHÁME S ÚCTOU A LASKAVOSTÍ.” Osobní asistence je profesionální terénní placenou službou, kterou vykonávají prověření a vyškolení zaměstnanci.

Cíle:

 • umožnit klientovi služby žít v přirozeném prostředí – doma, dokud je to v možnostech zajištění pomocí služeb osobní asistence
 • pomoc při zajištění běžných každodenních úkonů, na které klient již nestačí
 • podpořit rozvíjení nebo zachování schopností a dovedností klienta

Principy:

 • nezávislost a samostatnost uživatele
 • individuální přístup k uživateli
 • partnerství a spolupráce
 • respekt a úcta k uživateli

Zásady:

  • PODPORA – podporujeme klienta v jejich přání zůstat doma, co nejdéle je to reálné a možné s pomocí osobní asistence 
  • DOSTUPNOST – služba je poskytována v domácnosti klienta. Poskytujeme služby 24 hodin denně.
  • BEZPEČNOST A ODBORNOST – služby jsou poskytovány proškolenými zaměstnanci, kteří si dále prohlubují svoje znalosti v rámci dalšího vzdělávání. Při poskytování služby jsou dodržovány postupy bezpečnosti práce. Detailní popis postupů je vypracován jak pro koordinátory v těchto SQ, tak i pro pracovníky přímé péče (viz. Metodika přímé péče). 
  • KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – předpokladem k naplňování kvality sociálních služeb a standardů kvality je vědomé a zodpovědné dodržování postupů uvedených v tomto dokumentu a Metodice přímé péče.
  • PRUŽNOST – snažíme se zajistit službu, měníme rozsah asistencí na základě změn u klienta v co nejkratší reálné době 
  • ROVNÝ PŘÍSTUP – služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, politické přesvědčení, národnost, pohlaví či obtížnost asistence.
  • RESPEKT KE KLIENTOVI – dodržujeme práva klientů, zachováváme lidskou důstojnost, naplňujeme individuální potřeby
 • Regionální karta služeb pro osobní asistenci ke stažení ZDE.
 • Vize pro Osobní asistenci v Jihomoravském kraji ke stažení ZDE.
 • Vize Jihomoravského kraje pro cílovou skupinu služeb pro osoby se zdravotním postižením k nahlédnutí ZDE.
 1. Ceník platný od 1. 9. 2022
 2. Smlouva o poskytování sociální služby
 3. Informační uživatelská příručka