Jak správně a efektivně pracovat s mládeží v rámci dobrovolnických projektů se učili v Litvě naši dobrovolníci a zaměstnanci Maltézské pomoci.
Pomozte našemu malému klientovi zvládnout matematiku ve škole na prvním stupni základní školy.
Připojte se k našim dobrovolníkům v Otrokovicích. Pomůžete klientům seniorům ve Zlíně i v Otrokovicích.
Pro dobrovolníky Maltézské pomoci pořádáme pravidelné setkání, na kterých jsou probírány situace z jejich dobrovolnické praxe.