Dobrovolnický program je realizován ve spolupráci s Nemocnicí Valašské Meziříčí. Dobrovolníci navštěvují pacienty dlouhodobě hospitalizované především na odděleních s následnou péči. Zde usilují o jejich aktivizaci formou rozhovoru, četby atd.

V rámci dobrovolnického programu dobrovolníci pomáhají při aktivním trávení volného času klientům Seniorparku Valašské Meziříčí. Jedná se o spolupráci v rámci arteterapie, společenských aktivit atd.