Kontaktní den: úterý 16.00 do 17.00

Mgr. Romana Rochovanská

Mgr. Romana Rochovanská

Koordinátorka centra

E-mail: otrokovice@maltezskapomoc.cz

Tel:  737 589 644

ThLic. Michal Umlauf

ThLic. Michal Umlauf

Vedoucí centra

E-mail: michal.umlauf@maltezskapomoc.cz
Tel: 736 620 804

Adresa:

Maltézská pomoc o. p. s.

Centrum Otrokovice

náměstí 3. května 166

765 02 Otrokovice