Mezi naše stěžejní aktivity našeho centra v Otrokovicích patří tyto akreditované dobrovolnické programy:

Rádi uvítáme každého zájemce o dobrovolnou službu, kterému není lhostejný život lidí kolem sebe a je ochoten darovat svůj čas pro pomoc potřebným! V případě zájmu se můžete obrátit na koordinátorku centra Otrokovice.

Dobrovolníkem se může stát každý

Každý z nás jistě rád někomu pomůže, když vidí člověka v nouzi nebo starší sousedce s úklidem. Chceme vám ale představit akreditované dobrovolnictví, které krom radosti z pomoci druhému přináší i další výhody.

Mikuláš v nemocnici

V sobotu 3. 12. navštívil Mikuláš s anděly a čerty pacienty Centra klinické gerontologie (LDN) v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.