Centrum Olomouc

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Cílem dobrovolnického programu je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám.

Do tohoto dobrovolnického programu hledáme nové dobrovolníky, kteří by se rádi věnovali seniorům nebo osobám se zdravotním postižením. Naší snahou je motivovat vybrané a připravené dobrovolníky k vytvoření konkrétního vztahu mezi dobrovolníkem a klientem, aby tím bylo vytvořeno přátelství přerůstající jeho možnosti, a tím se umožnilo staršímu člověku, nemocnému nebo osobě se zdravotním postižením začleňování do společnosti – vždy s ohledem na jeho individuální psychomotorické schopnosti.

Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně jedenkrát týdně přichází za jedním konkrétním seniorem či osobou se zdravotním postižením, ať už v domácnosti nebo pobytovém zařízení, a snaží se klientovi prostřednictvím společných volnočasových aktivit zpříjemnit volný čas, nabídnout přátelský vztah a dopomoc při různých aktivitách, do kterých by klient jinak nemohl vstoupit.

V Olomouci je program dlouhodobě realizován ve spolupráci s Domovem seniorů POHODA ve Chválkovicích, do kterého přichází dobrovolníci za ubytovanými klienty nebo navštěvují osamocené seniory či osoby se zdravotním postižením přímo v jejich domácnosti.

Skrze tento dobrovolnický program dochází také k podpoře růstu zdravé občanské společnosti a vzájemné sounáležitosti.

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením – kontakt