Centrum Mělník

Náměstí Karla IV. č.p. 184
276 01 Mělník

Vedoucí centra

 

 Mgr. Andrea Edrová
Tel: 733 468 074
E-mail: andrea.edrova@maltezskapomoc.cz

Sociální pracovnice, koordinátorka osobní asistence, dobrovolníků a doprovázení dětí s postižením do školských zařízení

Mgr. Martina Anna Šťastná
Tel: 731 661 319
E-mail: martina.stastna@maltezskapomoc.cz

Koordinátorka dobrovolnického programu

Mgr. Marcela Brodilová
Tel: 730 581 578
E-mail: marcela.brodilova@maltezskapomoc.cz 

Koordinátor osobní asistence a doprovázení dětí s postižením do školských zařízení

Marie Zítková
Tel: 736 620 801
E-mail: marie.zitkova@maltezskapomoc.cz

Sociální pracovnice, koordinátorka osobní asistence a doprovázení dětí s postižením do školských zařízení 

Tamara Musilová
tel: 731 633 747
e-mail: tamara.musilova@maltezskapomoc.cz